Evropska komisija je januarja objavila sedmo poročilo o spremljanju razvoja železniškega trga. V njem so med drugim natančni podatki o kadrovski strukturi zaposlenih oziroma primerjave med letoma 2015
in 2018.

Ob koncu 2018 v Evropi več kot 916 tisoč železničarjev

Ob koncu leta 2018 je bilo v železniškem sektorju v EU-27 zaposlenih več kot 916 000 ljudi, od tega približno 527 tisoč pri prevoznikih in 389 tisoč pri upravljavcih infrastrukture. Med zaposlenimi v železniškem prometu prevladujejo moški; v povprečju je le 21 odstotkov zaposlenih žensk. Delež žensk je najvišji v Estoniji, 51 odstotkov, najnižji pa na Irskem, 9 odstotkov.

Povečuje se delež mlajših od trideset let

Delež mlajših zaposlenih, mlajših od 30 let, zaposlenih pri prevoznikih v železniškem prometu, se je v EU-27 povečal z 8,2 odstotka leta 2015 na 10,6 odstotka leta 2018. Zaskrbljenost še naprej zbuja staranje delovne sile, zlasti v Španiji, Romuniji, Grčiji, Bolgariji in Litvi. V omenjenih državah je bilo leta 2018 več kot 50 odstotkov delovne sile starejše od 50 let. Upravljavci infrastrukture imajo večinoma starejšo delovno silo kot prevozniki v železniškem prometu, vendar se je delež mlajših zaposlenih med letoma 2015 in 2018 prav tako povečal s 7,9 odstotka na 8,3 odstotka.

Kadrovska struktura skupine Slovenske železnice od leta 2015 do 2021

Na Slovenskih železnicah se je od leta 2015 občutno zmanjšalo število zaposlenih, in sicer je skupina SŽ leta 2015 zaposlovala 8106 ljudi, februarja 2021 pa nas v Skupini dela 6466.

Delež žensk v skupnem številu se je nekoliko povečal, in sicer s 16,4 odstotka na 17,9 odstotka. Leta 2015 je v Skupini SŽ delalo 1327 žensk, leta
2021 pa 1160. Številka se je sicer zmanjšala, vendar pa je delež večji, ker se je zmanjšalo skupno število zaposlenih.

V primerjavi z drugimi evropskimi državami se uvrščamo med Luksemburg in Avstrijo, na 25. mesto v evropski sedemindvajseterici.
Na Slovenskih železnicah je leta 2015 delalo 468 zaposlenih mlajših od 30 let, to število se je povečalo na 594 leta 2021. V šestih letih se je število mlajših od 30 let v skupini SŽ povečalo za 3,4 odstotka.