Do novembra letos bo na slovenskih železniških postajah in postajališčih dodatnih 2192 parkirnih mest za kolesa. Poleg tega bodo pripravljene dodatne površine za postavitev in ureditev sistemov za izposojo navadnih in električnih koles, ki sta pomembna elementa razvoja strategije mobilnosti v prihodnjih letih.

Podjetje SŽ-Infrastruktura je junija letos podpisalo pogodbo za gradnjo parkirnih mest za kolesa na 27 železniških postajah in postajališčih po vsej Sloveniji. Parkirna mesta za kolesa bodo v bližini postajnih stavb
in dostopov na perone. Projekt je neposredno povezan z zavezo SŽ po varovanju naravnega okolja, z njim spodbujamo uporabo koles ter si prizadevamo dodati svoj prispevek k zniževanju emisij CO2 v ozračje. Naročnik projekta je DRSI, financira pa ga Ministrstvo za okolje in
prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Poleg novih parkirnih mest tudi prostor za bike sharing in električna kolesa
Postavljenih bo 845 visokih stojal za kolesa, od tega 605 z nadstreškom. Urejene bodo tudi površine, ki bodo v poznejših fazah namenjene izposoji
koles – bike sharing – ter polnjenju električnih koles. Izposoji koles bo skupaj namenjenih 320 parkirnih mest, električnim polnilnicam pa 182 parkirnih mest. Po novem bo tako na slovenskih postajah in postajališčih
3323 parkirnih mest za kolesa.

Dela so že končana v Litiji, Zagorju, Trbovljah …

Do konca septembra so bila gradbena dela že končana na postajah in postajališčih Trbovlje, Zagorje, Litija, Ljubljana–Zalog, Ljubljana–Rakovnik, Ivančna Gorica, Grosuplje, Novo mesto–Bršljin, Novo mesto–Kandija, Jarše-Mengeš in Domžale. Potniki bodo lahko prva kolesa priklenili po faznem tehničnem pregledu in prevzemu, ki bo predvidoma septembra. Dela se intenzivno nadaljujejo na gorenjski progi, na postajah Škofja Loka, Kranj in Lesce Bled. Oktobra pa se bodo nadaljevala na primorsko notranjski regiji na postajah Borovnica, Logatec, Postojna, Sežana in Nova Gorica.

V Sloveniji je gradnja kolesarske infrastrukture izjemno pomembna za tranzicijo na trajnostno mobilnost. Pri tem smo uresničili že več projektov,
številni pa so še načrtovani. Skrb za varstvo okolja je namreč pomemben del sodelovanja Slovenskih železnic z družbo in okoljem. Prizadevamo si zagotavljati, kolikor je mogoče okolju prijazen prevoz potnikov in tovora ter opravljanje drugih dejavnosti.

Koliko prostora bo za bike sharing in električna kolesa?

Železniške postaje in postajališča so bila po uporabljeni metodologiji razvrščeni v šest rangov, po:

a) številu potnikov, ki vstopijo na vlak na določeni postaji;

b) številu prebivalcev v krogu od 500 metrov do 4 kilometre od postaje;

c) obstoječem rangu postaje.

Prostor za bike sharing in elektična kolesa je namenjen na postajah prvih treh rangov. Na postajah 1. ranga – Celje, Maribor, Litija, Škofja Loka, Kranj, Zagorje, Trbovlje, Jesenice – bo od 80 do 100 novih parkirnih mest za kolesa, od tega bo 20 mest namenjenih izposoji koles in 10 električnim kolesom.

Na postajah 2. ranga – Sevnica, Šentjur, Laško, Hrastnik, Nova Gorica, Domžale, Krško, Murska Sobota, Koper – bo od 50 do 80 novih parkirnih mest, od tega bo 10 mest namenjenih izposoji koles, 6 pa električnim
kolesom.

Na postajah 3. ranga – Borovnica, Novo mesto-Kandija, Poljčane, Pragersko, Ivančna Gorica, Celje-Lava, Grosuplje, Ptuj, Sežana, Lesce-Bled, Brežice, Črnomelj, Postojna, Rače, Bohinjska Bistrica, Medvode, Novo mesto, Velenje, Logatec, Polzela, Jarše-Mengeš, Slovenska Bistrica, Ljubljana-Zalog, Žalec, Ljubljana-Vižmarje, Ljubljana-Rakovnik – bo od 30 do 50 novih parkirnih mest za kolesa, od tega jih bo 10 namenjenih izposoji koles, 6 pa električnim kolesom

Velenje

Galerija fotografij: