Nadzorni svet Slovenskih železnic je na seji 29. oktobra, na predlog poslovodstva SŽ, podal soglasje k strateškemu partnerstvu v podjetju SŽ-Tovorni promet. Preden bo podpisana pogodba mora soglasje k odločitvi nadzornega sveta SŽ podati še SDH-Slovenski državni holding.

Strateško partnerstvo je načrtovano s češkim podjetjem EP Holding, ki je eno vodilnih energetskih podjetij v Evropi s 16,7 milijarde evrov sredstev in 8,6 milijarde prihodkov. Pogodba s podjetjem bo podpisana, ko bo soglasje podal SDH, posel pa končan, ko bodo izpolnjeni odložni pogoji, predvidoma v šestih mesecev od podpisa pogodbe. SŽ-Tovorni promet se bo preoblikoval v novo družbo v kateri bo imel češki EP Holding 49 odstotni delež.

Po zakonodaji, ki ureja to področje je namreč nujno, da SŽ ohranijo petdesetodstotno lastništvo in eno delnico vseh svojih družbah in torej odločujoči vpliv v družbi.

Cilji strateškega partnerstva

Cilj strateškega partnerstva je v jugovzhodni Evropi ustvariti vodilno logistično podjetje. EP Holding v svojem portfelju čedalje bolj razvija logistiko, svojo južno divizijo pa želi razvijati skupaj s Slovenskimi železnicami. Območje na katerem bosta podjetji skupaj razvijali svoje storitve je Slovenija, severna Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Srbija in druge države na balkanskem polotoku.

Cilj strateškega partnerstva je v jugovzhodni Evropi ustvariti vodilno logistično podjetje

Finančni cilji nove družbe, ki jo bosta ustanovili SŽ in EP Holding so podvojitev dobička, ki ga je ustvarjalo podjetje SŽ-Tovorni promet doslej ter 50 odstotna rast prihodkov v prihodnjih petih letih. Ključna poslovna cilja pa ostajata tudi povečevanje konkurenčnosti in izboljševanje storitev, ki jih Tovorni promet ponuja. Cilje bo mogoče doseči s prevzemi v tujini, širitvijo omrežja in prenovo voznih sredstev.

Finančni cilji nove družbe so med drguim podvojitev dobička, ki ga je ustvarjalo podjetje SŽ-Tovorni promet doslej ter 50 % rast prihodkov v prihodnjih petih letih

Izbiranje potencialnih partnerjev

Strateškega partnerja so Slovenske železnice začele iskati konec leta 2017. V začetku 2018 je podjetje zbralo zavezujoče ponudbe, med katerimi so se za vstop v Tovorni promet potegovala štiri velika mednarodna podjetja, vendar pa je zavezujočo ponudbo oddalo le podjetje EPH.  Druge naj bi odvrnilo dejstvo, da SŽ ohranjajo obvladujoči delež družbe.

Več o strateškem povezovanju v tiskani izdaji revije Slovenskih železnic, Nova proga.