Na progi med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami DRSI Ministrstva za infrastrukturo vodi projekt nadgradnje proge in naprav na njej. V začetku februarja je bil za ves promet odprt desni tir, dela na levem pa so se nadaljevala marca. Zapora levega tira bo trajala predvidoma do konca julija.

Sočasno z nadgradnjo železniške proge se ureja tudi železniška postaja Rimske Toplice. Ta bo imela po končanju del novi podhod, perona z nadstrešnicama, prenovljeno pa bo tudi postajno poslopje.

Postaja Rimske Toplice ima po novem tri tire. Pred prvomajskimi prazniki so bila končala dela še na drugem tiru čez postajo. Na železniški postaji gradijo tudi sodoben podhod,  ki bo opremljen z dvigali in prilagojen za gibalno ovirane potnike. Dela potekajo tudi na obeh peronih ter nadstrešku. Po končanju del bo na širšem postajnem območju ukinjen še nivojski prehod in zgrajene povezovalne ceste.

S Skupine SŽ sodelujeta podjetji SŽ-ŽGP in SŽ-Infrastruktura

Za dela pri nadgradnji železniških odsekov Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Topliceo  je bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov. Gre za dela v okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope, in jih vodi DRSI Ministrstva za infrastrukturo.

Dela opravlja konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. SŽ-Infrastruktura, kot upravljavec javne železniške infrastrukture, dela nadzira, vodi promet mimo delovišč in skrbi za varnost udeležencev v prometu ter zaposlenih na terenu.

Avtor fotografij je Miško Kranjec