Obnova kolesnih dvojic za lokomotive serije 541

Vzdrževalci železniških vozil v vzdrževalnem centru SŽ-VIT na Ptuju se lahko pohvalijo z novo storitvijo, ki smo jo razvili v preteklem letu. Na SŽ-VIT smo namreč prepoznali tržni potencial v tehnologiji toplega navlečenja kolesnih dvojic. Tako se imenuje postopek sestave kolesnih dvojic z monobloki, ki jih najdemo na sodobnejših lokomotivah in potniških vlakih. Da lahko opravljamo tudi to storitev smo oblikovali posebno skupino vzdrževalcev, uredili ustrezni prostor in začeli nov tehnološki postopek sestave kolesne dvojice s segrevanjem.

Zagotavljanje celovitega vzdrževanja za vozni park SŽ

Glavni razlog za razvoj omenjene nove storitve je naša želja zagotavljanju celovitega vzdrževanja voznega parka Slovenskih železnic. Pomemben del vzdrževanja lokomotiv serije 541, vzdrževanje pogonskih sklopov – tako imenujemo kolesno dvojico skupaj s pogonom- je v preteklosti opravljal zunanji izvajalec. Ker se je pogodba za to vrsto vzdrževanja iztekla, smo preučili možnost, da bi tudi to storitev opravljali sami. V delavnicah, v katerih že vrsto let primarno skrbimo za vozila Slovenskih železnic, se  nenehno trudimo in iščemo priložnosti kako lastniku vozil ponuditi kolikor je mogoče kakovostne in celovite storitve. S temi močno zmanjšamo stroške vzdrževanja in čas popravila, ob tem pa skrbimo, da nenehno napredujemo in stopamo v korak s časom. Nove storitve pa so hkrati tudi poslovna priložnost na tujih trgih, saj se povpraševanje po njih iz leta v leto povečuje.

Specifično vzdrževanje lokomotiv serije 541

Lokomotive serije 541 imajo po dva podstavna vozička s po dvema pogonskima sklopoma. Pogonski sklop sestavljajo kolesna dvojica, vlečni motor, reduktor in zavorna gred. Na vsaki lokomotivi je tako med vzdrževanjem treba zamenjati po osem monoblokov ali kolesnih plošč. Za zdaj zamenjavo kolesnih plošč na eni lokomotivi opravimo v dveh tednih. Naš cilj je, da bi z novo opremo in z optimiziranjem postopka menjave število opravljenih storitev povečali in jih ponudili tudi na trgu zunaj SŽ. 

Kako poteka zamenjava?

Zamenjava delov na pogonskem sklopu lokomotive serije 541 se začne v vzdrževalnem centru Ljubljana  v katerem najprej izvežemo podstavni voziček. To pomeni, da lokomotivo dvignemo in odklopimo podstavni voziček, ki je sicer pritrjen s posebnim čepom – imenujemo ga kraljevi čep. Potem podstavni voziček zapeljemo do preše, ki smo jo pred leti kupili za vzdrževanje podstavnih vozičkov vlakov serije 310. Na preši izgradimo pogonska sklopa. Ogrodje vozička ostane v obdelavi v Ljubljani, pogonski sklop pa odpeljemo v Center Ptuj, v katerem zamenjamo monobloke.

Indukcijsko segrevanje oziroma toplo navlečenje

Menjava monoblokov je v vzdrževalnem centru Ptuj rutinsko delo na kolesnih dvojicah drugih vozil. Kolesne dvojice lokomotiv 541 pa so veliko bolj sofisticirane tudi zaradi pogona, ki ga je treba po obnovi testirati. Pogonski sklop najprej priklopimo na senzorje testnega orodja, s katerim izmerimo kakovost ležajev motorja, preverimo razporeditev mase motorja in zavornih gredi, radialno in vertikalno opletanje koles. Ko dobimo podatke o stanju sklopa, ga razstavimo tako, da pogon ločimo od kolesne dvojice in odstranimo izrabljene monobloke. Slednje opravimo s pomočjo indukcijskega segrevanja – zato tudi ime toplo navlečenje. Po odstranitvi sledijo neporušne preiskave pogonske osi z magnetnimi delci(MT) in ultrazvočni pregled (UT), obdelava in namestitev novih monoblok ter morebitna menjava rezervnih delov pogonskega sklopa in sestavljanje. Ko je pogonski sklop sestavljen pa ga je treba na testni mizi še preizkusiti. Omenjeno napravo in še nekaj posebnega dodatnega orodja smo v SŽ-VIT kupili prav za opravljanja te storitve.

Delo v dveh izmenah in tudi ob sobotah

Testni zagon merilne mize in izobraževanje delavcev se je začelo avgusta 2019. Prvo garnituro osnih pogonov z zamenjanimi monobloki smo v Ptuju sprejeli 27. septembra lani za lokomotivo  z oznako 541 – 011.  Ker gre pri obnovi osnih pogonov 541 za specifično delo in posebne pristope, smo imeli sprva kar nekaj težav, ki pa smo jih s samoiniciativnostjo, iznajdljivostjo in zavzetostjo uspešno rešili. Ekipa je z obnovo prvih pogonov končala v predvidenem roku. Enajstega decembra lani smo s Ptuja v vzdrževalni center Ljubljana odposlali že drugo garnituro obnovljenih osnih pogonov 541 z zamenjanimi monobloki.  Redno so sledile še druge. Dela je veliko, zato imamo organizirani  dve izmeni ter tudi delo ob sobotah. V prihodnje bomo nadaljevali z izobraževanjem in opremljanjem delavnice do takšnega obsega, da bomo lahko v ptujskih delavnicah obnovili osni pogon 541 kot celoto z vsemi komponentami. Ob vsakokratnem merjenju sklopa se namreč lahko pokaže obraba ali napaka, ki jo bomo morali odpraviti.

Za zdaj monobloke menjamo samo na lokomotivah 541 v lasti Tovornega prometa. Zaradi velikega obsega dela so naše zmogljivosti skoraj polno zasedene. Ko se bodo nekoliko sprostile, pa bomo zamenjave zagotovo ponudili tudi drugim poslovnim partnerjem . Povpraševanje je naše podjetje že prejelo iz tujine. Naš največji tuji partner na področju vzdrževanja električnih lokomotiv iz Nemčije namreč želi, da mu poleg revizij ponudimo tudi zamenjavo koles na pogonskih sklopih.

SŽ-VIT