Prvi pregled novega vlaka Stadler DMG 610

V začetku februarja smo v center za vzdrževanje železniških vozil podjetja SŽ-VIT v Ljubljani na kontrolni pregled sprejeli prvi dizelski potniški vlak Stadler Flirt. V dveh dneh smo pod vodstvom Stadlerjevega inštruktorja iz Poljske  opravili prvi pregled, ki spada v sklop preventivnega vzdrževanja.

Dizelmotorna garnitura z oznako 610-001/002 od decembra vozi v rednem prometu na progah Ljubljana–Kamnik, Ljubljana–Kočevje in Ljubljana–Novo mesto. Prvi pregled je bil sestavljen iz dveh delov, pregleda M0, ki se navadno opravlja na trideset dni, ter pregleda M1, ki se navadno opravlja na devetdeset dni. Pregled M0 smo po novem dodali v posodobljeni priročnik za vzdrževanje vlaka Stadler Flirt, saj smo ga opravljali prvič. Načrt pregledov novih dizelmotornih garnitur se razlikuje od načrtov, po katerih vzdržujemo druga železniška vozila SŽ. Na to smo se prilagodili in po izkušnjah z vzdrževanjem vozil drugih poslovnih partnerjev zahtevano znanje tudi usvojili.

Preberite tudi: Posodobljena oprema vzdrževalnega centra SŽ-VIT 

Prvi pregled DMG 610 001/002 so opravljali zaposleni Centra Ljubljana iz prvega in drugega obrata, ki med drugim skrbijo tudi za vzdrževanje potniških garnitur Pendolina, Siemens Desiro, ter dva zaposlena iz vzdrževalnih delavnic v Novem mestu. Pri prvem pregledu nam je bil v veliko pomoč Stadlerjev inštruktor Krzysztof Czubaszek, ki je v Sloveniji vzdrževalce tudi izobraževal.

Nove dizelmotorne garniture imajo dvanajst stopenj preventivnih pregledov, ki si sledijo v tridesetdnevnih intervalih. Z izjemo nekaj manjših nepravilnosti, ki jih je v okviru garancije takoj odpravila Stadlerjeva servisna ekipa, na pregledu nismo odkrili nobenih nepravilnosti ali posebnosti. Naslednji pregled 610-001/002 sledi čez trideset dni.

Avtor fotografij je Miško Kranjec

Kaj tehnično zajema preventivni pregled novega vlaka?

Preventivno in korektivno vzdrževanje železniških vozil, ki ni določeno v garanciji, opravljamo v vzdrževalnih centrih SŽ-VIT. Prvi pregled DMG 610-001/002, kombinacija pregledov M0 in M1, je zajemal pregled ključnih varnostnih elementov podvozja, zavor, zračnega vzmetenja, koles, pritrjenosti kraljevih čepov, pregled sistema peskanja in mazanja sledilnih vencev, pregled čelne spenjače in preizkuse delovanja zavore, protidrsne naprave in potniške zavore v sili. Pri omenjeni vrsti pregleda se opravi tudi pregled in mazanje mehanizmov vrat in izvlečnih stopnic, v klimatskih napravah pa se zamenjajo filtri.

Evropski sistem – ECM

Pri pregledu je nujno tudi ustrezno izpolnjevanje dokumentacije, ki jo zahteva ECM – Entity in Charge of Maintenence. ECM so v evropskem železniškem sistemu pravni subjekti, organizacije oziroma posamezniki, odgovorni za vzdrževanje železniških vozil.

Za opravljanje vzdrževanja ima SŽ-VIT potrdilo certifikacijske hiše SCONRAIL. Družba Stadler je kot ECM za vozila serije DMG 610 in EMG 510 pooblastila SŽ-VIT za vzdrževanje omenjenih vozil. Ustrezno usposobljeni zaposleni na SŽ-VIT, se pri vzdrževanju vozil ravnajo natančno po določenih pravilih in navodilih, skrbijo za ustrezno dokumentacijo ter izdajajo dokumente, ki dokazujejo, da so bila vsa dela opravljena po navodilih o vzdrževanju ter da so vozila tehnično brezhibna.

Pri varnosti v evropskem železniškem sistemu imajo odgovorni za vzdrževanje izjemno pomembno vlogo, saj je tako sistemsko zagotovljeno, da so vozila varna in brezhibna. Evropski sistem certificiranja za ECM je bil določen z Uredbo 2019/779.

Naslednji preventivni pregled

Naslednji pregled DMG 610-001/002 bo trideset dni po prvem pregledu. Po kategoriji bo to spet pregled M0. V Sloveniji za zdaj vozi pet novih dizelmotornih ganitur. Tudi na drugih štirih garniturah so bili prvi pregledi opravljeni že v sredini februarja. Tudi med pregledom drugih vlakov ni bilo ugotovljenih posebnosti, ki bi lahko vplivale na varnost.