SŽ-Potniški promet med COVID-19 krizo

V ponedeljek, 16. marca, je bil z Odlokom Vlade o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 popolnoma ustavljen železniški potniški promet v Sloveniji. Začasno so tako obstali vsi potniški vlaki po Sloveniji.

Potniški vlaki in vagoni tako za zdaj stojijo na več železniških postajah po vsej Sloveniji. Postavljeni so tako, da omogočajo neoviran promet tovornih vlakov. Več fotografij in informacij o tem si lahko preberete v članku Potniški vlaki so obstali

O razmerah v podjetju SŽ-Potniški promet ter načrtih in trenutnih aktivnostih smo se pogovorili z direktorico mag. Darjo Kocjan.

Gospa Kocjan, kdaj bodo potniški vlaki spet lahko začeli voziti?

Potniški vlaki bodo začeli voziti v ponedeljek, 11. maja, po prilagojenem, skrčenem voznem redu. Takrat bo začela voziti dobra tretjina potniških vlakov. Teden pozneje, 18. maja, bodo začeli voziti še dodatni vlaki, junija pa bomo vozni red vlakov še razširili in še dodatno prilagodili potrebam potnikov.

Ko bodo potniški vlaki spet lahko začeli voziti, se bomo kot odgovoren prevoznik prilagodili vsem predpisanim zahtevam za preprečevanje širjenja virusa ter popolnoma uresničevali morebitne dodatne ukrepe za zagotavljanje varnih voženj z vlakom. Zagotavljanje neoviranih voženj ob upoštevanju dodatnih epidemioloških zahtev in  protokolov bo vsekakor izziv, zato se na začetek voženj v novih razmerah že nekaj časa pripravljamo. Gre za delo na več področjih, med drugim bo dodatno poskrbljeno za higieno, pri vratih potniških garnitur bodo nameščena razkužila za roke, s strokovnimi službami usklajujemo posebej prilagojeni vozni red, ter pripravljamo še vrsto drugih ukrepov.

Potniški vlaki bodo začeli voziti v ponedeljek, 11. maja, po prilagojenem, skrčenem voznem redu. Takrat bo začela voziti dobra tretjina potniških vlakov. Teden pozneje, 18. maja, bodo začeli voziti še dodatni vlaki.

Zakaj je pripravljen posebni vozni red?

Prilagojeni vozni red smo pripravili zato, ker se bodo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa opuščali postopoma, in se bo tako odpiralo tudi gospodarstvo. Mobilnost prebivalstva bo sprva najverjetneje še nekoliko okrnjena zato bo potnikov manj, postopoma pa se bo število povečevalo, takrat pa bomo svojo ponudbo ustrezno prilagodili in ponovno razširili.

Kaj ustavitev prometa in ukrepi ob krizi pomenijo za poslovanje SŽ-PP?

Ustavitev prometa ima zelo velik vpliv na poslovanje SŽ-Potniškega prometa kot tudi drugih podjetij v Skupini. Z zaustavitvijo javnega potniškega prometa je ustavljena naša temeljna dejavnost, hkrati pa je okrnjen tudi obseg storitev, ki jih druga podjetja v skupini SŽ zagotavljajo za Potniški promet. Zaustavitev prometa pomeni velik izpad transportnih prihodkov ter tudi velik izziv za zagotavljanje sredstev, ki jih za naše storitve namenja država. Tukaj govorimo tako o sredstvih za opravljanje OGJS kot povračilih po interventnih zakonih, ki jih za ublažitev krize sprejema Vlada.

Koliko zaposlenih v podjetju kljub kriznim razmeram dela?

Na čakanju na delo je okrog  98 odstotkov zaposlenih v podjetju. Manjši del tistih, ki smo jih zaradi nujnega dela vpoklicali na delo pa je dejavnih predvsem na nekaterih razvojno pomembnih nalogah, kot sta nova uvedba  nove Potniške tarife in novi Ticketing.

Torej z delom nadaljujete tudi med krizo?

V tem zahtevnem času zaustavitve javnega potniškega prometa smo si zadali ambiciozno nalogo vpeljati novo Potniško tarifo ter novi Ticketing.  Po dolgotrajnih prizadevanjih smo pridobili soglasje Ministrstva za infrastrukturo za spremembe Potniške tarife, ki smo jih predlagali. S spremenjeno Potniško tarifo bomo lahko potnikom ponudili še boljše storitve, bolj prilagojene ponudbe ter optimizirali naše delo. Potniška tarifa je namreč, če zelo poenostavim, v osnovi dokument, ki določa cene, vozovnice ,način zaračunavanja, popuste opravljanje dela ipd., in ga potrjuje država. Ko bo začela veljati bodo nižje cene vozovnic za določene vlake, več bo tudi popustov za določene segmente potnikov, nižja cena prevoza koles na vlaku, več spodbud za uporabo javnega potniškega prometa,  skratka veliko novosti. Nova Potniška tarifa je začela veljati 20 marca.2020.

Velika novost pa je tudi prenovljeni sistem za prodajo vozovnic oziroma Ticketing. Aprila namreč končujemo njegov razvoj in začenjamo implementacijsko fazo.  Naš sistem za prodajo vozovnic bo tako kompatibilen s sistemi v tujini ter s sistemi drugih ponudnikov javnega potniškega prevoza pri nas. Gre za celovito prenovo sistema za prodajo na mobilnih in stacionarnih prodajnih mestih. Skupaj z razvojem Ticketinga pa širimo tudi spletno in mobilno prodajo vozovnic. Prenova bo vsekakor potnikom olajšala kupovanje vozovnic ter omogočila boljše delovne razmere našim zaposlenim. V praksi denimo to pomeni, da bodo imeli sprevodniki na vlakih samo en mobilni terminal za vse vozovnice namesto dveh, kot jih nosijo zdaj.

Pred kratkim smo se močno razveselili novega potniškega vlaka. Ali bodo te razmere vplivale na začetek voženj novih vlakov?

Enajstega marca je v Slovenijo prispel prvi težko pričakovani novi dizelski vlak serije 610. Dan pozneje so ga prevzeli v vzdrževalnem centru SŽ-VIT v Ljubljani, in je pripravljen na začetek testiranja. Na Poljskem so sicer že opravili vsa tipska testiranja, dodatno pa moramo pri nas opraviti še specifično preverjanje združljivosti z JŽI. Desetega aprila smo od Javne agencije za železniški promet pridobili začasno uporabno dovoljenje, ki omogoča začetek testiranja. Vendar pa zaradi trenutnih okoliščin testiranj še ne moremo opravljati. Šele po opravljenih poskusnih vožnjah na JŽI bomo lahko vložili vlogo za stalno obratovalno dovoljenje . Močno si prizadevamo si, da bi to pridobili kolikor hitro je mogoče ter da bi ukrepi za obvladovanje epidemije čim manj vplivali na vključevanje novih vlakov v promet.

Kako pa je s prihodom drugih novih vlakov?

Spremenjene razmere zaradi pandemije bodo vplivale tudi na dobavo drugih novih vlakov. Težave nastajajo namreč v vseh gospodarskih panogah, v vsej logistični verigi.  Upamo, da bo vlake mogoče prevzeti  brez večjih zamud. Z njimi bomo lahko zagotovili višjo kakovost potovanja v Sloveniji, največjo spremembo pa bodo zaradi zastarelega voznega parka pomenili prav dizelski vlaki. O natančnih datumih pa za zdaj ne morem govoriti.

Bi želeli še kaj dodati?

Na SŽ-Potniškem prometu je večina zaposlenih na čakanju na delo, zato se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem za potrpežljivost v teh razmerah. Hvala tudi za odzivnost vseh, ki smo jih morali zaradi nujnih delovnih nalog vpoklicati na delo, in tem, ki sodelujejo pri razvojnih nalogah našega podjetja. Upam, da bomo lahko kmalu spet kot ekipa na delovnem mestu zagotavljali kakovostne storitve in čimbolj varen ter trajnostno naravnan javni potniški promet  z vlakom.

Gospa Kocjan, najlepša hvala!

Pogovarjal se je Janez Krivec, avtor fotografij je Miško Kranjec.