Pri prvem pregledu dizelmotornih garnitur 610 o katerem pišemo v članku Prvi pregled novega vlaka DMG 610 smo prvič uporabljali tudi novo opremo, ki smo jo namestili v delavnice podjetja SŽ-VIT. To smo sicer preizkusili med posodabljanjem delavnic, vendar pa se njena prava vrednost pokaže med dejansko uporabo pri vzdrževanju.

Celovita prenova delavniške opreme

Za vzdrževanje novih vlakov smo že dalj časa posodabljali in urejali obrat II v vzdrževalnem centru SŽ-VIT Ljubljana. Namestili smo novo višje mostno dvigalo, nove dvigalke, novi delovni oder, na katerem je mogoče dostopati do strehe novih vozil, premične odre in nova dvokrilna vrata. Kupili smo tudi nova rolo vrata na prehodnem tiru, ki vodi v strugarno, obnovili in
povišali smo vozno omrežje na treh kanalih, obnovili pogrezno mizo in uredili trifazne 63-amperske vtičnice za priklop na eksterni priključek vlaka. Slednje uporabljamo za napajanje pomožnih naprav in delovanje
vlaka, medtem ko ta ni priklopljen na vozno omrežje ali nima vklopljenega dizelskega motorja.

Novi delovni odri za dostop do strehe železniških vozil

Zelo učinkoviti in varni so delovni odri, s katerimi je mogoče dostopati do strehe vozil. Stadlerjevi vlaki imajo namreč veliko ključne tehnične opreme
nameščene na strehah vozil. Prav tako je varnejše delo na strehi vozila zaradi višje nameščenih žic voznega voda, saj se ni treba sklanjati pod njo, pri hoji po odru pa izolatorji, ki držijo vozno žico, niso več v napoto, saj so manjši in so nameščeni višje.

Dvigalke visoke zmogljivosti za dvig štiričlenskih garnitur

Nove dvigalke bodo omogočale dvig štiričlenske garniture Stadler Flirt ter tudi vseh drugih vozil, ki jih vzdržujemo. Nove dvigalke smo kupili, ker je
obstoječih dvanajst premalo za dvig štiričlenskega vlaka, poleg tega pa jih ni mogoče spustiti dovolj nizko za dvig nizkopodnih vlakov. Kupili smo šestnajst dvigalk, proizvajalec pa jih je zaradi specifike vlakov in delavnice še posebej prilagodil. Z novo opremo je delavnica v celoti pripravljena za vzdrževanje vseh vrst novih vlakov, dizelskih, elektromotornih ter tudi dvonadstropnih garnitur KISS. Prav s prilagajanjem na slednje je bilo v delavnicah največ dela.

⬇️Iz tiskane izdaje revije Slovenskih železnic, Nova proga – februar 2021 ⬇️