Investicijska dela na slovenskem železniškem omrežju so se tudi v zadnjih tednih odvijala neovirano, kljub temu, da je bila večina Slovenije v izolaciji. Pred kratkim smo pisali o delih med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom tokrat pa nekaj vrstic namenjamo trenutnim delom na postaji Maribor. Več o celotnem projektu, ki ga vodi DRSI Ministrstva za infrastrukturo o katerem smo pisali marca si lahko preberete tudi na povezavi.

Avtor fotografij je Miško Kranjec.

Podhod, peroni, nadstrešnice, protihrupne ograje …

Na železniški postaji Maribor se prenavlja podhod, prenovljeni so že vsi peroni, z izjemo perona 1, ki ga te dni dokončujejo. Po novem bo imela postaja Maribor tri perone , vse z novimi nadstrešnicami. Podhod bo podaljšan pod vsemi tiri, imel bo pokrita stopnišča, tekoče stopnice in dvigala za lažji dostop gibalno oviranim osebam. Na perone bo mogoče dostopati z obeh stani postaje.

Leva stran postaje je prenovljena dela pa opravljajo še na desni strani. Na tej se prenavlja več tirov, ki bodo imeli med drugim po novem betonske pragove, nadgrajeno bo tudi vozno omrežje in SVTK naprave. Po končanju prenovitvenih del bodo na mariborski postaji tudi protihrupne ograje v skupni dolžini 2,4 kilometra.

Prenova mariborske postaje je umeščena v okvir Faze 1 projekta prenove proge Maribor – Šentilj

Prenova proge Maribor – Šentilj je predvidena v dveh fazah:

Faza 1 (2018–2022): nadgradnja obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor–Pesnica (novi viadukt Pesnica in novi predor Pekel). V fazo 1 spada tudi prenova mariborske postaje.

Faza 2: gradnja II. tira – v skladu z dogovorom z Republiko Avstrijo, je gradnja drugega tira predvidena glede na prometne potrebe.

Dela na obstoječi trasi so se začela avgusta 2018 in bodo končana konca leta 2020, dela na novi trasi med Počehovo in Pesnico pa bodo trajala do 2022. Ocenjena vrednost nadgradnje obstoječe proge je 253,7 milijona evrov, zagotovljeno je sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini 101 milijon evrov

Po končanju prenovitvenih del bodo na mariborski postaji tudi protihrupne ograje v skupni dolžini 2,4 kilometra.

Podhod bo podaljšan pod vsemi tiri, imel bo pokrita stopnišča, tekoče stopnice in dvigala za lažji dostop gibalno oviranim osebam. Na perone bo mogoče dostopati z obeh stani postaje.