Nina Avbelj Lekić je članica poslovodstva Slovenskih železnic in delavska direktorica, ki v najvišjem organu vodenja predstavlja zaposlene in zastopa njihove interese. Z njo smo se pogovorili o vplivih epidemije na pravice zaposlenih na Slovenskih železnicah ter o načrtih in morebitnih dodatnih ukrepih v prihodnjih mesecih.

Delavska direktorica Nina Avbelj Lekić: “

Kako je Covid-19 vplivala na delovne razmere zaposlenih v skupini SŽ?

Vlada RS je 16. marca letos sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. S tem se je povsem ustavil javni železniški potniški promet. Poslovodstvo Slovenskih železnic je, da bi preprečilo širjenje okužbe s koronavirusom takoj sprejelo ukrepe za zaščito zaposlenih in poslovnih partnerjev ter tudi ukrepe za omilitev gospodarske škode v družbah v skupini SŽ. Da bi omejili širjenje korona virusa so se dejavnosti in s tem povezana navzočnost zaposlenih na delovnih mestih omejili le na tiste, ki so najbolj nujni za varen železniški promet in zagotavljanje drugih storitev, ki jih opravljamo.

Med ukrepe je sodilo tudi čakanje na delo oziroma delo od doma.

Zaposlene smo napotili na čakanje na delo doma do preklica, za tiste zaposlene, katerih delo je nujno potrebno in je bilo mogoče, pa smo odredili delo na domu. Marca je bilo na čakanje na delo doma napotenih približno 3800 zaposlenih, kar je 53 odstotkov vseh zaposlenih v skupini SŽ. Za vse tiste, ki pa so delo opravljali na delovnih mestih pa je bila že pred razglasitvijo epidemije zagotovljena zaščitna oprema. Razglasitev epidemije smo tako pričakali veliko bolje pripravljeni kot velika večina podjetij v državi. Sprejeli smo tudi ukrepe za zmanjšanje druženja med zaposlenimi in organizirali delo tako, da se zaposlenim ni bilo treba zbirati v večjih skupinah.

Kako učinkoviti pa so bili sprejeti ukrepi?

Po mojem mnenju so bili pravočasni, učinkoviti in so koristili
tako zaposlenim kot podjetju.

Kako se bo zaradi krize spremenil status zaposlenih?

V Skupini SŽ smo bili od marca do konca septembra vključeni v ukrep čakanja na delo doma na podlagi protikoronskih zakonov, ki jih je predlagala Vlada RS. Pred nekaj dnevi je bil potrjen že peti protikoronski paket, PKP5, v katerem je več novosti na različnih področjih. Ukrep čakanja na delo doma je podaljšan do konca leta, vendar so se zaostrili pogoji za vključitev vanj. V tako imenovani protikoronski zakonodaji, v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, PKP3, je predviden tudi skrajšani delovni čas, ki ga bomo začeli uresničevati oktobra, na delovnih mestih, kjer bo to zaradi procesa dela mogoče. Na določenih delovnih mestih na katerih narava dela to dopušča pa bodo zaposleni lahko opravljali delo tudi od doma. Zaradi naraščanja
števila obolelih za Covid-19, tudi Vlada RS predlaga, da delodajalci kjer je to mogoče omogočijo delavcem delo od doma in sistem kolobarjenja oziroma rotacijo na delovnem mestu in na domu. Drugih sprememb pa za zdaj ne bo.

Ali lahko pričakujemo odpuščanja?

Ne. Leta 2019 je bil sprejet program razreševanja presežnih delavcev, PRPD, zato je že v istem letu skupino SŽ zapustilo 524 zaposlenih, do konca leta 2020 pa jih bo še 970. Program velja do konca leta 2020. Ocenjujemo, da bo prvega januarja 2021 tako v skupini SŽ okrog 6500 zaposlenih. Na določenih delovnih mestih bo zato treba tudi na novo zaposlovati.

Ali bodo ukinjene kakšne pravice, ki smo jih zaposleni imeli
doslej?

V času protikoronskih paketov je bil sprejet dogovor s socialnimi partnerji, s katerim se začasno, za obdobje izvajanja ukrepov zaradi omilitve posledic bolezni Covid-19, optimizirajo določeni elementi razporejanja delovnega časa med odpravljanjem posledic epidemije. Zaposleni pa nikakor ne bodo izgubili nobene pridobljene pravice, ki jim pripada po Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa, Zakonu o delovnih razmerjih in drugih sprejetih dogovorih. Posebej bi želela poudariti tudi, da ni predvideno zniževanje plač, stimulacij, dodatkov oziroma drugih prejemkov. Predstavniki zaposlenih pa bomo skrbeli tudi za to, da bodo začasni ukrepi, ki so namenjeni omilitvi učinkov posledic epidemije, tudi nehali veljati po izteku t.i. protikoronskih paketov.

Nam lahko več poveste o skrajšanem delovnem času?

V Skupini SŽ bomo po skrajšanem delovnem času začeli delati oktobra. Seveda na tistih delovnih mestih na katerih je to zaradi narave dela mogoče. Zakon, ki ureja to področje ločuje štiri različice, prva je skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do 24 ur na teden, druga različica je skrajšani delovni čas od 25 do vključno 29 ur na teden, tretja od 30 do 34 ur na teden in četrta različica je 35 ur na teden. Za zdaj velja, da bomo po skrajšanem delovnem času delali do konca letošnjega leta.

Torej bodo SŽ omogočile zaposlenim na delovnih mestih na
katerih je to seveda mogoče večji obseg dela od doma tudi v
prihodnje?

Kot doslej bodo zaposlenih lahko tudi v prihodnje delo v večjem obsegu opravljali od doma. Tudi če bi bila zaposlenemu odrejena karantena, bo, kjer je to seveda mogoče, ta lahko delal od doma. Po mojem mnenju so zaposleni na Slovenskih železnicah pozitivno sprejeli ta ukrep med koronakrizo. Dejstvo pa je da zaradi narave dela v naših podjetjih to ni mogoče uresničiti na vseh delovnih mestih. Delo od doma je bila pozitivna rešitev v tem času, kljub temu pa je stik zaposlenega s kolektivom v katerem dela zelo pomemben sestavni del.

Kako bo zmanjšanje prihodkov podjetij v Skupini SŽ vplivalo na zaposlene?

Dodatnih ukrepov poleg teh, ki jih odreja oziroma omogoča država ne bo. Skupina SŽ se je že pred krizo zaradi Covid-19 pravočasno odzvala na ohlajanje gospodarstva in ukrepe na različnih področjih.

Kako so SŽ pripravljene na morebitno nadaljevanje oziroma zaostrovanje koronakrize?

SŽ bodo še naprej spremljale vse ukrepe, ki jih bo sprejemala Vlada RS in tehtala možnost za vključitev vanje. Po zdaj dostopnih informacijah niso predvideni ukrepi, kot se jih spomnimo marca in aprila, torej »zapiranje« države in zaustavitev gospodarstva, temveč reševanje izbruhov epidemije, kjer se le ti pojavijo.

Kako smo se po vašem mnenju odzvali zaposleni na povsem spremenjene razmere, ki jih je povzročil koronavirus?

Želela bi se zahvaliti vsem zaposlenim, ki kljub virusu, ki je med nami, zavzeto opravljajo delo na svojih delovnih mestih, upoštevajoč vsa priporočila NIJZ-ja. Zahvalila bi se tudi delovni skupini, ki je bila ustanovljena ob izbruhu koronavirusa in njihovi skrbi, da imajo vsi zaposleni dovolj zaščitne opreme pri delu ter, da ozaveščajo tako zaposlene kot naše potnike s preventivnimi ukrepi za zaščito sebe in drugih. Verjamem, da bomo skupaj uspešno prebrodili tudi to obdobje negotovosti. Vsem, ki ste zboleli zaradi Covid-19 in ki morebiti še bomo, pa želim čim hitrejše okrevanje in čim manj posledic.

Pazite nase in na svoje bližnje ter na svoje sodelavce!