Vstop strateškega partnerja v SŽ-Tovorni promet

Nadzorni svet Slovenskih železnic je konec oktobra na predlog poslovodstva SŽ podal soglasje k strateškemu partnerstvu v podjetju SŽ-Tovorni promet. Temu je sledila tudi potrditev SDH, Slovenskega državnega holdinga. Strateško partnerstvo je načrtovano s češkim podjetjem EP Holding, ki je eno vodilnih energetskih podjetij v Evropi s 16,7 milijarde evrov sredstev in 8,6 milijarde prihodkov. Predstavniki obeh podjetij so formalno začeli partnerstvo 16. decembra, posel pa končan, ko bodo izpolnjeni odložni pogoji, predvidoma v šestih mesecih od podpisa pogodbe.

Predsednik uprave EPH Daniel Křetínský in generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, 16. decembra 2020

SŽ-Tovorni promet se bo preoblikoval v novo družbo, v kateri bo imel češki EP Holding 49-odstotni delež.  Zakonodaja, ki ureja to področje, namreč določa, da morajo SŽ ohraniti petdesetodstotno lastništvo in eno delnico v vseh svojih družbah in torej odločilni vpliv v družbi.

Finančna cilja nove družbe, ki jo bosta ustanovila SŽ in EP Holding, sta med drugim podvojitev dobička, ki ga je ustvarjalo podjetje SŽ-Tovorni promet doslej, ter 50-odstotna rast prihodkov v prihodnjih petih letih. Ključna poslovna cilja pa ostajata povečevanje konkurenčnosti in izboljševanje storitev, ki jih Tovorni promet ponuja. Cilje bo mogoče doseči s prevzemi v tujini, širitvijo omrežja in prenovo voznih sredstev.

Po naših tirih so zapeljali prvi novi potniški vlaki

Na železniško postajo Hodoš je 11. marca zvečer prispel prvi novi dizelski vlak, ki so ga Slovenske železnice naročile pri podjetju Stadler. Naslednji dan pa so ga prevzeli v vzdrževalnem centru Ljubljana podjetja SŽ-VIT. Novi vlak je od Hodoša do Ljubljane vlekla električna lokomotiva serije 363, brižitka. Vlak, ki so ga sestavljali v Stadlerjevi tovarni na Poljskem, je uspešno opravil vsa testiranja in mednarodne preglede, nato pa je moral testiranja opraviti tudi v Sloveniji.

Prvi potniki z vlakom sredi decembra

Osmega julija so se začela testiranja novega potniškega vlaka na javni železniški infrastrukturi v Sloveniji. Šlo je za testiranje združljivosti z železniško infrastrukturo v Sloveniji, kot to določa nacionalna zakonodaja. Po uspešno opravljenih preizkušnjah je Javna agencija za železniški promet – AŽP novembra za pet dizelskih vlakov izdala obratovalno dovoljenje.

Prvi potniki so se z novimi vlaki zapeljali 15. decembra iz Kamnika proti Ljubljani.

Slovenske železnice prejele dve priznanji Ugledni delodajalec 2019

Slovenske železnice so za leto 2019 prejele priznanje Ugledni delodajalec v panogi Logistika in prevoz potnikov. Poleg tega so prejele priznanje za uvrstitev med »Top 10 podjetij« z največ ugleda v skupni razvrstitvi. Priznanje Najuglednejši delodajalec je bilo podeljeno devetič pod okriljem zaposlitvenega portala MojeDelo.com. V raziskavi je sodelovalo devetnajst tisoč anketirancev. Raziskavo, po prenovljeni in še bolj poglobljeni metodologiji, je portal MojeDelo.com izdelal v sodelovanju s švedskim podjetjem Universum. Gre za podjetje s tridesetletno tradicijo, ki velja za vodilnega svetovnega specialista pri blagovnih znamkah zaposlovalcev. V spletni anketi, ki je bila objavljena od junija do oktobra lani, je sodelovalo več kot 19 tisoč anketirancev. Z njo so merili poznavanje podjetij, poznavanje podjetij kot delodajalcev, kako jih anketiranci upoštevajo kot potencialne delodajalce, njihovo zaželenost oziroma ugled, potencialno pripravljenost za prijavo na razpisana delovna mesta ter najbolj pogoste asociacije, s katerimi jih anketiranci povezujejo. V raziskavo so bila vključena najbolj vplivna podjetja na določenem področju, vendar pa na izbor delodajalci sami niso imeli vpliva.

Sprevodniki in sprevodnice na vlakih od začetka epidemije nosijo zaščitne maske.

Presenetila nas je epidemija koronavirusa

Poslovno leto 2019 smo na Slovenskih železnicah končali odlično in uresničili zastavljene načrte. Kmalu za tem pa se je začela epidemija bolezni Covid-19, ki jo povzroča koronavirus (SARS-CoV-2). Zaradi nje se je prvič v sodobni zgodovini ustavilo javno življenje, javni transport, priporočeno je bilo socialno distanciranje, samoizolacija in številni drugi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe.

Ustanovljena posebna delovna skupina

Na ravni skupine SŽ je bila 24. februarja ustanovljena posebna delovna skupina, ki je po navodilih državnih organov skrbela za zagotavljanje zdravja zaposlenih in temeljev za delovanja podjetij v krizi in po njej. Sestavljali so jo predstavniki podjetij in vodilni kadri na ravni Skupine. Znotraj posebne delovne skupine so podjetja koordinirala in reševala specifične težave, ki so nastajale zaradi epidemije, zagotavljala zaščitno opremo ter strateško koordinacijo delovnih procesov.

Optimiziranje dela v spremenjenih razmerah

Podjetja SŽ-Tovorni promet, SŽ-VIT in SŽ-Infrastruktura so optimizirala tehnološke procese in jih prilagodila spremenjenim potrebam. Spremenili so koledarje voženj vlakov, zmanjšali zasedbe premikalnih in vlakospremnih skupin, spremenili pogoje za opravljanje prevozov na stranskih progah, prevoz posamičnih vagonskih pošiljk omejili le na specifične potrebe kupcev in le za večje število vagonov …

Poudarek na varnosti zaposlenih

Podjetja v skupini SŽ so:

  • zagotovila zaščitno opremo, maske, razkužila, rokavice, opremo za merjenje telesne temperature,
  • vpeljala posebne postopke pri delu in komuniciranju s strankami ter poslovnimi partnerji na terenu,
  • sprejela ukrepe za spremenjene oblike dela,
  • zagotovila zaposlenim natančne informacije o virusu, simptomih bolezni, ravnanju v primeru suma na okužbo, skrbi za osebno higieno,
  • zagotovila, da so sestanki potekali virtualno, po spletu ali po telefonu,
  • nenehno spremljala morebitne okužbe zaposlenih,
  • zagotavljala informacije in vse druge ukrepe, če bi se bolezen pojavila v skupini SŽ.
Podjetja v skupini SŽ so zagotovila zaščitno opremo ter sprejela dodatne ukrepe za zaščito zaposlenih.

Kljub izrednim razmeram smo na Slovenskih železnicah zagotavljali neovirano delovanje železniškega omrežja v Sloveniji, tovornega prometa, gradbene dejavnosti ter nekaterih nujnih podpornih dejavnosti. Ob tem je bilo najpomembnejše zdravje zaposlenih, za kar so podjetja poskrbela z zaščitno opremo in drugačno organizacijo dela. Zaradi dobrega sodelovanja z državo, ki je zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov, ki so s tem nastajali, je bilo mogoče prvi val epidemije uspešno prebroditi ter uspešno zagotavljati primarne storitve tudi med drugim valom, jeseni.

Prvič v samostojni Sloveniji so obstali potniški vlaki

Z odlokom vlade o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je bil 16. marca popolnoma ustavljen železniški potniški promet v Sloveniji. Potniški vlaki in vagoni so stali na več železniških postajah po vsej Sloveniji. Postavljeni so bili tako, da niso ovirali prometa tovornih vlakov. Največ potniških vlakov in vagonov je bilo v Ljubljani, stali pa so tudi v Murski Soboti, v Mariboru Studencih, v Sežani, Zidanem Mostu, Novem mestu in Novi Gorici. Po večtedenski ustavitvi javnega potniškega prometa so 11. maja potniški vlaki spet začeli voziti po prilagojenem voznem redu. Med drugim valom epidemije je vlada 13. novembra z novim odlokom ponovno začasno ustavila javni potniški promet po državi, da bi kolikor je mogoče preprečila širjenje virusa. Ukrep je trajal do 15. decembra.  

Prevzeli smo nove premikalne lokomotive

Podjetje SŽ-Tovorni promet je junija prevzelo dve novi premikalni lokomotivi proizvajalca CZ Loko, avgusta pa še tretjo in četrto. Pogodbo za nakup štirih premikalnih lokomotiv sta podjetji podpisali februarja 2019. Z njimi bodo občutno izboljšani delovni procesi v Kopru. V zadnjih letih namreč v podjetju pospešeno posodabljamo vozni park ter terminalsko opremo. Na naših progah že vozi sto sodobnih Inno vagonov, prenovljenih pa je tudi dvanajst dizelskih ranžirnih lokomotiv.

Od julija 2020 se upokojenci z vlaki vozijo brezplačno

Starejši od 65 let, upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice ter vojni veterani lahko od prvega julija v javnem potniškem prometu po Sloveniji potujejo brezplačno. Brezplačne vozovnice veljajo za avtobuse in vlake v medkrajevnem potniškem prometu, ne veljajo pa denimo za mestni potniški promet. Za pridobitev brezplačne vozovnice morajo omenjene skupine potnikov izpolniti le posebno vlogo. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije je upravičencev do brezplačnih vozovnic okrog šeststo tisoč. Brezplačna vozovnica, ki velja eno leto, je naložena na čip kartico. Z njo je mogoče na vlakih Slovenskih železnic brezplačno potovati v 2. razredu.

Železniške postaje jeseni dobile številna nova parkirna mesta za kolesa

Do novembra je bilo na slovenskih železniških postajah in postajališčih zgrajenih dodatnih 2192 parkirnih mest za kolesa. Poleg tega so bile pripravljene dodatne površine za postavitev in ureditev sistemov za izposojo navadnih in električnih koles, ki sta pomembna elementa razvoja strategije mobilnosti v prihodnjih letih. Podjetje SŽ-Infrastruktura je junija 2020 podpisalo pogodbo za gradnjo parkirnih mest za kolesa na 27 železniških postajah in postajališčih po vsej Sloveniji. Parkirna mesta za kolesa so v bližini postajnih stavb in dostopov na perone. Projekt je neposredno povezan z zavezo SŽ po varovanju naravnega okolja, z njim spodbujamo uporabo koles ter si prizadevamo dodati svoj prispevek k zniževanju emisij CO2 v ozračje. Financira ga Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Poleg novih parkirnih mest tudi prostor za bike sharing in električna kolesa Postavljenih je 845 visokih stojal za kolesa, od tega 605 z nadstreškom. Urejene so tudi površine, ki bodo v poznejših fazah namenjene izposoji koles – bike sharing – ter polnjenju električnih koles. Izposoji koles je skupaj namenjenih 320 parkirnih mest, električnim polnilnicam pa 182 parkirnih mest. Po novem je tako na slovenskih postajah in postajališčih 3323 parkirnih mest za kolesa.

Končana prenova proge med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami

Konec julija so bila končana dela pri nadgradnji železniške proge med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom. Nadgradnja desnega tira je trajala od 23. avgusta 2019 do 7. februarja 2020, nadgradnja levega pa letos od 2. marca do 31. julija. Za dela pri nadgradnji železniških odsekov Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice je bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov. Šlo je za dela v okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope, in jih vodi Direkcija za infrastrukturo (DRSI) pri Ministrstvu za infrastrukturo.

Iz Skupine SŽ podjetji SŽ-ŽGP in SŽ-Infrastruktura

Dela so zajemala nadgradnjo 7,6 kilometra dolgega odseka z zamenjavo tirne grede, tirov, voznega omrežja ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav. Prenovljeni so bili tudi objekti spodnjega ustroja proge, prepusti, mostovi ter podporni in oporni zidovi. Gradbena dela je opravljal konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. Zaposleni v SŽ-Infrastrukturi, upravljavcu javne železniške infrastrukture, pa so dela nadzirali, vodili promet mimo delovišč in skrbeli za varnost udeležencev v prometu ter zaposlenih na terenu. Podjetje SŽ-ŽGP je bilo zaradi dobrega in učinkovitega dela na državni ravni omenjeno kot zgled dobre prakse v gradbeniški panogi.

Maribor s sodobno prenovljeno železniško postajo

Nadgradnja železniške postaje Maribor, ki se je začela februarja lani, je bila končana oktobra. Maribor ima tako prenovljeno sodobno železniško postajo, ki je prilagojena tudi za gibalno ovirane potnike. Med deli sta bila nadgrajena oba obstoječa perona in zgrajen nov otočni peron. Dostop na perone je mogoč z dvigali, potnikom pa so na voljo tudi tekoče stopnice. Obstoječi podhod je podaljšan in omogoča varno prehajanje z ene strani postaje na drugo. Nadgrajeni so tudi obstoječi tiri, na novo je na območju prenovljeno tudi vozno omrežje. Sočasno so bile urejene tudi signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

Iz skupine SŽ podjetji SŽ-ŽGP in SŽ-Infrastruktura

Nadgradnjo postaj Maribor–Tezno, Maribor ter odseka proge Maribor–Počehova so opravljala podjetja Pomgrad, Kolektor Koling, GH Holding ter iz skupine SŽ podjetje SŽ-ŽGP. Podjetje SŽ-Infrastruktura pa je kot upravljavec skrbelo za varnost in urejenost prometa med obsežnimi gradbenimi deli.

Godba Slovenskih železnic nas je ob začetku leta navdušila v Radečah

Godba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta je z nizom treh novoletnih koncertov sklenila staro leto in nas z energijo popeljala v novo leto 2020. Godbenice in godbeniki so s tremi novoletnimi koncerti sklenili nadvse uspešno leto, v katerem so se med drugim udeležili kar dveh tekmovanj na najvišji državni ravni in na obeh osvojili zlati plaketi s pohvalo. To je izjemen uspeh, ki so ga kronali še z nadvse uspešno koncertno turnejo na Kitajskem. Tradicionalne novoletne koncerte so tudi tokrat pripravili v Šentjanžu, v domačem Zidanem Mostu ter v Radečah. Poslušalce so navdušili z zelo raznolikim in zahtevnim programom, koncerte pa sklenili, kot se to za novoletne spodobi, s Straussovimi melodijami in Silvestrskim poljubom.