V začetku februarja je bil po petih mesecih prenovitvenih del za ves promet odprt desni tir med postajama Zidani Most in Rimske Toplice. Nadgradnja desnega tira se je začela avgusta 2019 in je zajemala zamenjavo tirne grede, tirov, voznega omrežja ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Na okrog 7,5 kilometrov dolgi trasi so bili nadgrajeni tudi objekti spodnjega ustroja – prepusti, mostovi, podporni in oporni zidovi.

Marca nadaljevanje del na levem tiru

Dela se bodo nadaljevala marca na levem tiru. Popolna zapora tira na odseku Zidani Most– Rimske Toplice se bo začela drugega marca in bo trajala predvidoma do konca julija. Sočasno z nadgradnjo železniške proge se ureja tudi železniška postaja Rimske Toplice. Ta bo imela po končanju del nov podhod, perone, nadstrešnico, prenovljeno pa bo tudi postajno poslopje.

Nadgradnjo proge vodi DRSI

Za dela na tem odseku je bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov. Gre za dela v okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Vsa dela projekta, ki ga vodi DRSI Ministrstva za infrastrukturo, bodo končana  predvidoma pred koncem leta 2020.

Dela opravlja konzorcij podjetij Kolektor Koling, SŽ-ŽGP in CGP. SŽ-Infrastruktura, kot upravljavec javne železniške infrastrukture, dela nadzira, vodi promet mimo delovišč in skrbi za varnost udeležencev v prometu ter zaposlenih na terenu.