Avtor fotografij je Miško Kranjec

V železniškem predoru Karavanke nadaljujejo tehnično prenovo. Najprej so stene predora očistili in rezkali ter v obok vgradili podporne elemente. Sledila sta razširitev predora in izkop tehničnih prostorov za vgradnjo električne strojne opreme, trafoje in druge opreme, ki bo nujna za zagotavljanje višje ravni varnosti v predoru. Omenjena dela se končujejo, pred kratkim pa so bila končana dela na tunelskem obodu. Z delom nadaljujejo pri centralni drenaži, izkopu in odvozu materiala, betoniranju obstoječega centralnega kanala in betoniranju novega centralnega kanala.  Talne plošče pa bodo betonirali predvidoma marca. Ko bodo ta dela končana začela montaža oziroma dovoz tolčenca in vgradnja tirov.

Polaganje betonskih korit za SVTK kable

Ko bo sanacija končana bodo urejene evakuacijske poti, komunikacijski sistemi, sistemi za zagotavljanje požarne varnosti ter učinkovitejšega reševanja v primeru nesreč. V celoti bodo sanirani poškodovani deli konstrukcije predorske cevi, obnovljeni in restavrirani bodo vstopni portali ter urejeno odvodnjavanje. S tem bodo izboljšane varnostno-tehnične razmere v predoru ter varnost železniškega prometa in potnikov nasploh. Proga skozi predor bo zaradi del zaprta do 10. julija 2021.

Polaganje tretje, osrednje drenažne cevi, ki bo odvajala vodo s slovenske strani

Med deli v karavanškem predoru – kot tudi med drugimi deli na železniškem omrežju – je vloga zaposlenih na SŽ-Infrastruktura sila pomembna, saj opravljajo koordinacijo med opravljanjem del, zagotavljajo varnost ter ustrezno vodenje prometa med postajami in gradbiščem.

V prvi fazi del v predoru je bilo na jeseniški postaji precej dela tudi za vodjo lokacije in prometnike predvsem pri usklajevanju voženj dvopotnih vozil, ki so iz predora odvažali dele voznega omrežja, pragove, tirnice, optični kabel. Svoje delo je jeseniška prometna ekipa v sodelovanju z drugimi službami SŽ, ki opravljajo svoje delo na postaji Jesenice, opravila odlično. V teh tednih se že pripravljajo za dostavo novega materiala, ki ga bodo vgradili v predor, strokovna ekipa ÖBB in SŽ pa se pripravlja spremembo predpisov na mejni progi Jesenice- Rosenbach ter na ustrezno izobraževanje.

Odstranjevanje pilotov – tračnic, ki so ostale po prejšnjem remontu leta 2002
Eden od petih tehničnih prostorov, v katerem bo nameščena elektromehanska oprema
Betoniranje podlage za betonska komunikacijska korita

⬇️Iz tiskane izdaje revije Slovenskih železnic, Nova proga – februar 2021 ⬇️