V železniškem predoru Karavanke se nadaljujejo gradbena dela pri tehnični prenovi predora. Za zdaj zaposleni podjetja Strabag betonirajo talni obok in urejajo odvodnjavanje. Podjetje je bilo za izvajalca izbrano na skupnem razpisu DRSI in upravljavca infrastrukture v Avstriji, ÖBB Infra. Pri odvodnjavanju, ki naj bi bilo po besedah izvajalcev na terenu velik izziv pri gradbenih delih v predorih pod Karavankami, bo pretok vode, ki teče z oboka predora, urejen čez talni obok v drenažne cevi. Med prenovo so za zdaj uredili še tri tehnične prostore v  nekdanjih umikalnih nišah predora. V njih bodo po končani sanaciji nadzirali delovanje SVTK in drugih sistemov v predoru.

Po prenovi bo varnost bistveno višja

Po sanaciji bodo urejene evakuacijske poti, komunikacijski sistemi, sistemi za zagotavljanje požarne varnosti ter učinkovitejšega reševanja ob nesrečah. V celoti bodo sanirani tudi poškodovani deli konstrukcije predorske cevi, obnovljeni in restavrirani bodo vstopni portali ter urejeno odvodnjavanje. Proga skozi predor bo zaradi del zaprta do 10. julija letos.

Prenovo financirata Slovenija in Avstrija

Prenovo financirata obe državi, Slovenija in Avstrija. Vrednost nadgradnje na slovenski strani znaša 79,31 milijona evrov z DDV. Zagotovljeno je tudi sofinanciranje z EU sredstvi v okviru kohezijskih sredstev v višini 49,23 milijona evrov.

PREBERITE TUDI:

Prenova karavanškga predora je v polnem teku

Avtor fotografij je Miško Kranjec