Šestnajstega marca se je v Izobraževalnem centru Slovenskih železnic na Aljaževi ulici v Ljubljani začel prvi del izobraževanj v okviru nove Interne akademije za zaposlene na SŽ. Temeljni cilj Slovenskih železnic na kadrovskem področju je namreč v prihodnjih letih nadgraditi kompetence in znanje vseh vodilnih kadrov v sistemu SŽ ter omogočiti več tisoč zaposlenim neomejen dostop do izobraževalnih vsebin. Skupaj se bo tako letos Interne akademije udeležilo okrog sto vodilnih delavcev in do dva tisoč zaposlenih, ki bodo imeli dostop do spletnih tečajev na platformi Smart Arena.  

Izobraževanje v Interni akademiji je razdeljeno na tri programe, in sicer a) program za direktorje in njihove pomočnike, program b) za vodje služb in delavske direktorje, ter c) program za koordinatorje delovnih procesov.

Marca začenjamo z Akademijo za vodje služb in delavske direktorje

Izobraževalni program za vodje služb in delavske direktorje je imenovan Akademija vodenja za vodje služb in delavske direktorje. Program je sestavljen iz desetih enodnevnih srečanj po osem ur in bo trajal eno leto. Poleg učinkovite komunikacije, motiviranja in strateškega organiziranja se bodo med izobraževanjem podrobno posvetili operativnim kompetencam pri delu in vodenju.  Eden o takšnih primerov je denimo ustrezno vrednotenje znanja zaposlenih in nato izbira ustreznega stila vodenja na konkretnih primerih.

Razvoj voditeljskih kompetenc za direktorje in pomočnike direktorjev

Izobraževalni program za direktorje in njihove pomočnike bo trajal eno leto v obliki treh štirinajsturnih sklopov. Program je posebej prilagojen za najvišje vodstvo in se imenuje Razvoj voditeljskih kompetenc za direktorje in pomočnike direktorjev. Med drugim bodo v programu izpopolnjevali svoje znanje na področjih komunikacije, motiviranja, strateškega organiziranja, ter krepili in razvijali svoj stil vodenja.

Akademija za vodenja za koordinatorje delovnih procesov

Tretji program, ki ga bodo uresničevali v Izobraževalnem centru SŽ, pa je tudi Akademija vodenja za koordinatorje delovnih procesov. Tu gre za izobraževanje zaposlenih, ki so ključni na določenih področjih ali v določenih delovnih procesih, vendar po tehnični organizacijski strukturi v sistemu SŽ nimajo vodstvenega delovnega mesta. Omenjene zaposlene bodo predlagali neposredni vodje in direktorji podjetij.

Največji izziv je individualni karierni razvoj zaposlenih

Z razvijanjem kompetenc in povečevanjem znanja zaposlenih si SŽ prizadevajo povečevati učinkovitosti zaposlenih in s tem izboljševati poslovanje podjetij v Skupini. Pri tem je nujno oblikovanje organiziranega sistemskega kompetenčnega modela in nabora kompetenc, ki so potrebne za uspešno delo na določenih delovnih mestih. Največji izziv pa je individualni karierni razvoj zaposlenih in zagotavljanje naslednikov za delovna mesta. Kompetenčni modeli so za zdaj izdelani za delovna mesta v proizvodnji, nujno pa je razvoj nadaljevati z krepitvijo kompetenc pri delovnih mestih v režiji.  Tako  bomo lahko oblikovali  okolje,  ki  bo omogočalo povečanje učinkovitosti zaposlenih, skupine posameznikov in tako pomagalo izboljšati poslovanje Skupine Slovenske železnice.

*****

Pogovor z Alenko Dodig, vodjo Izobraževalnega centra SŽ

Vodjo Izobraževalnega centra SŽ smo prosili za nekaj dodatnih informacij o Interni akademiji ter o izobraževanjih, ki so predvidena za druge zaposlene

Alenka Dodig, vodja Izobraževalnega centra SŽ

Zakaj ste se odločili oblikovati Interno akademijo?

Če hočemo  imeti  na Slovenskih železnicah zaposlene,  ki  so  se  sposobni odzivati  na  spremembe,  jim  moramo  omogočiti  ustrezen  razvoj  ter  stalno  obnavljanje  in dopolnjevanje  znanja,  sposobnosti,  spretnosti,  motiviranosti in pripadnosti podjetju. Ob  upoštevanju  sodobnih  trendov  na področju  kadrovanja,  vizije  vodstva  in  smernicami Kodeksa ravnanja skupine SŽ, pa je razvoj kadrov in kompetenc posameznikov ena ključnih  nalog  kadrovskega področja.

Na katerih področjih bo Akademija najbolj koristila udeležencem izobraževanja?

Razvijanje kompetenc je pomembno zaradi želje po nenehnem zboljševanju ter z vidika podjetja zaradi povečevanja uspešnosti  dela zaposlenih na vseh ravneh. Kompetence  so  v pomoč  vodjem neposredno pri delu in na kadrovskem področju pri zaposlovanju, usposabljanju in razvoju zaposlenih, razvoju kariere, načrtovanju nasledstev in tudi pri merjenju zadovoljstva med zaposlenimi.

Marca se v okviru Interne akademije začenja izobraževanje za vodilne delavce. Kaj pa je predvideno za vse druge zaposlene?

Marca so z izobraževalnim programom začeli vodje služb in delavski direktorji. Za vse druge zaposlene, ki imajo na delovnih mestih dostop do računalnika pa bo letos za razvijanje kompetenc omogočen dostop do spletnih tečajev z različnih področij. Tudi v svojem prostem času bodo imeli na voljo dostop do neomejenega števila tečajev. Tisti, ki se bodo v dogovoru z neposrednim vodjem udeležili tečajev opredeljenih v katalogu temeljnih kompetenc za določeno delovno mesto, pa bodo določene tečaje obiskovali med delovnim časom. 

Kdo opravlja izobraževanja?

Izobraževalni center Slovenskih železnic pri uresničevanju E-izobraževanja sodeluje s podjetjem Smart Naris, ki je oblikovalo spletno platformo Smart Arena v kateri lahko zaposleni najdejo množico različnih tečajev, ki se jih bodo lahko udeležili.