V dolini Pesnice se nadaljuje gradnja najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji, ki je zasnovan kot relativno nizek železniški dvotirni viadukt. Aprila na gradbišču postavljajo temelje in gradijo stebre objekta, ki bo petnajst metrov nad tlemi prečkal dolino in avtocesto A1, Maribor–Šentilj.

Render: Ponting

Viadukt bo pripravljen za dvotirno progo

Viadukt bo postavljen na okrogle, armirane betonske stebre, njegova zgornja konstrukcija bo iz armiranega prednapetega betona, s širino plošče 13,4 metra, kar pomeni, da bosta na njem nameščena dva tira. Za zmanjšanje ravni hrupa pa bo na obeh straneh viadukta postavljena meter in pol visoka protihrupna ograja. Najprej bo končana konstrukcija objekta, nato pa bodo nameščeni tiri, vozno omrežje in SVTK naprave. Viadukt Pesnica bo najdaljši železniški viadukt v Sloveniji.

foto: DRSI
foto: DRSI

Novi viadukt vzhodno ob obstoječega

Investitor, DRSI, se  je zaradi zagotavljanja ustrezne nosilnosti proge na tem odseku odločil za gradnjo novega viadukta. Gradnja 896 metrov dolgega objekta se je začela oktobra lani, vsa dela pa bodo končana predvidoma v prvi polovici leta 2023. Najdaljši železniški viadukt bo stal vzhodno od obstoječega, na južni strani bo povezan z novim predorom Pekel, na severni pa z obstoječo železniško progo pred železniško postajo Pesnica.

Vir: Ponting

Obstoječi viadukt Carla Ghege v dolini Pesnice

Pesniški viadukt je bil zgrajen ob gradnji odseka Južne železnice med Gradcem in Celjem ter uradno odprt 2. junija 1846. Pesniško dolino so pri gradnji proge zaradi značilnosti tal premostili z viaduktom s 64 oboki, ki je bil visok 21 metrov in dolg 649 metrov. Gradnja pod nadzorom Carla von Ghege se je začela leta 1844 in trajala dve leti.

Viadukt naj bi prva prepeljala lokomotiva Ocean, 15. maja 1846, med neuradnim preizkusom odseka proge. Viadukt pa se je začel nekaj let po zgraditvi posedati, domnevno zaradi značilnosti terena in nižje ravni podtalnice. Težavo so zato reševali s postopnim zasipavanjem viadukta, tako da so do leta 1908 zasipali že ves viadukt.

Lokomotiva Ocean, ki naj bi prva prepeljala viadukt Pesnica (akvarel Sepp Tezak, Graz)

 Sofinanciranje Kohezijskega sklada

Gradbena dela novega viadukta so vredna 14,8 milijona evrov. Investicija je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada. Skupna vrednost gradnje odseka Počehova–Pesnica, gradnje viadukta Pesnica ter predora Pekel pa je 101 milijon evrov, ocenjena vrednost celotne nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja pa 253,7 milijona evrov. Pogodba za zgraditev odseka proge od Počehove do Pesnice je bila podpisana konec leta 2019. Na razpisu so bila izbrana podjetja Pomgrad, Kolektor Koling, SŽ-ŽGP, GH Holding, Gorenjska gradbena družba.

foto: DRSI
foto: DRSI

PREBERITE TUDI:

Investicijski infrastrukturni projekti na naših tirih v 2021