Marca se dela na gorenjski progi nadaljujejo na dveh odsekih proge, in sicer med Jesenicami in Hrušico ter Podnartom in Lescami. Med jeseniško postajo in predorom Karavanke nameščajo prve plasti tolčenca, vgrajujejo nove, betonske pragove ter nove kretnice na njih. Pod betonskimi pragovi bo nameščen tolčenec eruptivnega izvora, ki je v primerjavi s klasičnim trši, bolj odporen, in se zato pod pragovi manj drobi.

Na odseku proge med postajama Podnart in Lesce-Bled pa se pri Radovljici nadaljujeta strojni izkop planuma proge ter vgradnja tamponskega sloja. Poleg tega betonirajo in postavljajo temelje voznega omrežja.

Pri Lescah poleg drugih del sanirajo tudi obstoječi nadvoz ter gradijo protihrupne ograje.

Gorenjska proga se bo po nadgradnji uvrstila v kategorijo D4,  povečali se bosta njena prepustnost in prevozna zmogljivost ter se odpravila ozka grla Proga bo tako posodobljena po tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, promet po njej pa bolj varen. Nadgradnjo opravlja podjetje RIKO, d. o. o., investitor pa je DRSI Ministrstva za infrastrukturo. SŽ-Infrastruktura pri delih opravlja vlogo upravljavca JŽI ter skrbi za varnost ter vodenje prometa po progi.

Avtor fotografij je Miško Kranjec.

PREBERITE TUDI:

➡️ Investicijski infrastrukturni projekti na naših tirih v 2021

Za investicijska dela na javni železniški infrastrukturi letos država namenja več kot 290 milijonov evrov. Dela po vsej Sloveniji se bodo letos odvijala na vsaj osmih večjih projektih. Za prihodnje leto pa je napovedan tudi dolgo pričakovani začetek gradnje potniškega centra v Ljubljani – Emonika.