Proga med Kranjem in Jesenicami bo zaradi nadgradnje zaprta do 2. junija prihodnje leto. V tem času bo opravljena večina del na odsekih Podnart–Lesce in Kranj–Podnart. V prvi fazi nadgradnje gorenjske proge načrtujejo intenzivna dela. Ta je mogoče uresničiti samo, ko je proga popolnoma zaprta. Pozneje pa bodo prenovljene tudi določene železniške postaje na odsekih proge med Ljubljano in Jesenicami.

Med zaporo proge namesto z vlaki potnike vozimo z nadomestnimi avtobusi. Dela se za zdaj nadaljujejo od Lesc proti Podnartu. Odstranjeno je bilo vozno omrežje in stabilne naprave voznega omrežja ter demontirani tiri. Zgornji in spodnji ustroj proge bosta namreč popolnoma prenovljena in nadgrajena.

Zaposleni na terenu so konec novembra in v začetku decembra delali prvenstveno na izkopih, odstranjevali material in ga odvažali na deponije. Na drugih območjih so nameščali tamponski sloj nad temeljnimi tlemi ter dovažali gradbeni material, denimo betonske pragove, s katerimi bodo nadomestili stare lesene. Poleg tega so opravljali tudi meritve že nadgrajenih slojev proge.

Nadgradnjo odseka gorenjske proge med Podnartom in Lescami opravlja podjetje Riko. Nadgradnjo odseka med Kranjem in Podnartom pa konzorcij podjetij CGP, SŽ-Železniško gradbeno podjetje, GH Holding, Riko in Gorenjska gradbena družba.

avtor fotografij je Miško Kranjec

Izkušeni upravljavci težke mehanizacije so nepogrešljivi pri obsežnih nadgradnjah proge.
Pripravljanje gradbenega materiala ob progi
Lesene pragove bodo zamenjali novi, betonski.
Vlak za prevoz dolgih tirnic je sestavljen iz devetih štiriosnih plato vagonov
Varjenje tirnice
Pogled po progi proti Podnartu
Ostranjevanje gramoza

Več v tiskani izdaji revije Slovenskih železnic, Nova proga (pdf)