Dobrodošli v evropskem letu železnic!

Na pobudo Evropske komisije je leto 2021 evropsko leto železnic. Letos bodo tako na različne načine poudarjene prednosti železnice kot trajnostne, sodobne in varne oblike prevoza. Čez vse leto bodo z različnimi prireditvami in dogodki evropske železnice postavljene v središče pozornosti.

Odločitev o posebnem evropskem letu železnice so na evropski ravni sprejeli predvsem zato, da bi državljane držav članic in evropska podjetja spodbudili k večji uporabi železnice. S tem bi med drugim občutno prispevali k enem od ključnih ciljev Evropskega zelenega dogovora, in sicer da do leta 2050 Evropska unija postane podnebno nevtralna. To pomeni, da bosta uravnoteženi raven zmanjševanja emisij in raven emisij, ki jih ustvarjamo.

Adina Vălean, evropska komisarka za promet, je ob tem povedala: „Naša mobilnost mora biti v prihodnje trajnostna, varna, udobna in dostopna. Železnica ponuja vse to in še veliko več! Evropsko leto železnice nam daje priložnost, da spet odkrijemo to obliko prevoza. Z različnimi ukrepi bomo pomagali, da bi železniški promet izkoristil ves svoj potencial. Vabim vas, da tudi vi sodelujete v evropskem letu železnice. “

Prihodnost je v železnicah

Železniški promet v Evropski uniji prispeva manj kot 0,5 odstotka emisij toplogrednih plinov, ki jih ustvarja promet. Zato so železnice ena najbolj trajnostnih oblik potniškega in tovornega prometa. Poleg tega pa je raven varnosti na železnicah izjemno visoka, s sodobnim vseevropskim prometnim omrežjem -TEN-T pa povezujejo ljudi in podjetja po vsej Uniji. Vendar pa se po podatkih Evropske Komisije po evropskih železnicah prepelje le približno 7 odstotkov potnikov in 11 odstotkov blaga.

Vir: Evropska komisija, Statistični priročnik 2019

Cilj vseh dejavnosti ob evropskem letu železnic je, povečati delež železniškega prometa v skupnem potniškem in tovornem prometu v Evropi. S tem bodo v EU znatno manjše emisije toplogrednih plinov in manj onesnaževanja zaradi prometa. To pa bo ogromno prispevalo k prizadevanjem EU pri Evropskem zelenem dogovoru, katerega cilj je, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina.

Vir: Evropska komisija, Statistični priročnik 2019

Leto 2021 bo, kot prvo leto v katerem se bo v celoti izvajal četrti železniški sveženj legislativnih ukrepov na železniškem področju, pomenilo tudi pomemben korak k enotnemu evropskemu železniškemu območju: učinkovitejše evropsko železniško omrežje z neovirano čezmejno mobilnostjo.

Vir: Evropska komisija, Statistični priročnik 2019

V letu 2021 so vse oči uprte v železnice

Evropska komisija je 1. januarja objavila spletišče z dodatnimi informacijami o pobudi in pregledom načrtovanih dejavnosti. Dostopno je na povezavi https://europa.eu/year-of-rail Različni dogodki in projekti po vsej EU bodo poudarili številne razsežnosti železnice – od evropske vodilne, inovativne železniške industrije do vloge železnice v evropski kulturi in dediščini, njenega pomena za povezovanje regij, ljudi in podjetij, njene vloge v trajnostnem turizmu ter tudi pomembne vloge na primer pri odnosih EU s sosednjimi državami.

Cilja je 90 odstotno zmanjšanje emisij v prometu

Eden od ključnih elementov načrta je uporaba čistejših in zdravju manj škodljivih prevoznih sredstev, saj je prometni sektor za zdaj ustvari okrog četrtine emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. Cilj evropskega zelenega dogovora je 90-odstotno zmanjšanje emisij v prometu do leta 2050.

⬇️Iz tiskane izdaje revije Slovenskih železnic, Nova proga – februar 2021 ⬇️