E-Izobraževanje je eden od strateških projektov Slovenskih železnic v prihodnjem letu. Nosilci te izjemno pomembne novosti so zaposleni v Izobraževalnem centru Slovenskih železnic, ki ga vodi Alenka Dodig. Letos smo na Slovenskih železnicah začeli omogočati izobraževanje zaposlenih na daljavo, po spletu, ter prav tako njihovo testiranje. V prihodnje načrtujemo izjemen razvoj dejavnosti na tem področju, ki bodo komplementarne vsebinam terenskega in praktičnega izobraževanja v železniškem sektorju.

Webinarji in spletna testiranja

V Izobraževalnem centru so projekt začeli uresničevati maja letos. E-izobraževanje je bilo sicer že dalj časa načrtovano in je prav zaradi razmer pri širjenju koronavirusa letos dozorelo za izvedbo. Sprva so zakupili licence in najeli platformo v računalniškem oblaku, ki omogoča izdelavo in izvajanje e-tečajev, vodenje evidenc, obveščanje zaposlenih in hrambo e-gradiv, posnetkov predavanj ter drugih učnih gradiv ter izvedbo e-testiranj.

Prvi mejniki so bili uspešno opravljeni webinarji, iz splošnega področja varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požari ter tudi specifičnega za zaposlene na proizvodnih delovnih mestih. Poleg njih pa še webinarji za poučevanje zaposlenih o predvidenih varnostnih ukrepih na železniškem območju ter modul za usposabljanje ranžirnega osebja na industrijskih tirih, ki sta le dva izmed novih produktov, ki jih Izobraževalni center ponuja na trgu.

V zadnjem mesecu  je okrog  dvesto udeležencev  že opravilo določeno e-izobraževanje in tudi preverjanje znanja po spletu. V naslednjih tednih se nadaljuje pripravljanje in dodajanje multimedijskih vsebin in zagotavljanje drugih e-gradiv za usposabljanje na daljavo.

Novi kandidati za prometnike in strojevodje se že usposabljajo na daljavo

Za nove kandidate za prometnike in strojevodje sta za zdaj aktivna dva tečaja na daljavo. Po spletu se za zdaj izobražuje prvih šestinšestdeset strojevodij in devetindvajset prometnikov. Izobraževalni center je zanje med drugim zagotovil tudi tablice, na katerih lahko sledijo modulom e-izobraževanja. Prve analize kažejo, da je projekt uspešen in omogoča učinkovito predajanje znanja novim zaposlenim. V prihodnjih tednih načrtujejo pripravo dodatnih multimedijskih e-gradiv, ki bodo temelj za izobraževanja številnih generacij naših zaposlenih.

Temeljne novosti, ki jih prinaša e-izobraževanje na SŽ

Zaposleni, ki se izobražujejo, lahko e-gradiva, posnetke, animacije in predavanja pogledajo denimo na delovnem mestu, ko jim delo to omogoča. Tisti, ki zaradi narave dela tega ne morejo storiti na delovnem mestu, pa si lahko posnetke in predavanja ogledajo doma oziroma v predavalnicah, ki so bližje kraja, na katerem opravljajo svoje delo.

Vodjo Izobraževalnega centra Slovenskih železnic, Alenko Dodig, smo povprašali še o drugih prednostih takšne oblike izobraževanja.

Zakaj je dobro, da se po novem zaposleni usposabljajo na daljavo?

Za zaposlene je izobraževanje na daljavo učinkovito in koristno z več vidikov, tako zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja v močno spremenljivih razmerah pri širjenju virusa kot  zaradi vključevanja sodobne tehnologije v izobraževanje, s katero bomo lahko precej bolj fleksibilni in učinkoviti. Poleg tega bodo zaposleni prihranili pri času, delodajalec pa pri stroških dela.

Kaj je v tem dobrega za podjetja v skupini Slovenske železnice?

Poleg omenjenih prednosti za zaposlene teh podjetij pa je e-izobraževanje izjemno koristno tudi za podjetja, za katera v Izobraževalnem centru SŽ zagotavljamo izobraževalne programe. Med drugim bomo posodobili redno strokovno izpopolnjevanje in prekvalifikacije OVKN, kar bo znižalo stroške dela, skrajšalo čas izvedbe in povečalo učinkovitost izobraževalnih procesov. Vsa usposabljanja in izpopolnjevanja pa bomo lahko opravljali iz enega centra, in ne več na 34 različnih lokacijah.

Kako se bo po vašem mnenju spremenilo izobraževanje na Slovenskih železnicah?

Menim, da izobraževanje železniških delavcev ne bo nikoli več takšno, kot je bilo doslej. Določeni elementi učnih programov bodo odslej v e-obliki, posneti in animirani, seveda pa ustrezno kombinirani s praktičnim in terenskim delom. To je izjemno pomembno za učinkovitost sodobnega izobraževanja in bistveno boljše tako za zaposlene kot za podjetja v skupini Slovenske železnice

V novem letu tudi Interna akademija za vodilne kadre

V prihodnjem letu v Izobraževalnem centru Slovenskih železnic načrtujejo omogočiti e-izobraževanje za vse zaposlene ter posebne programe za izboljševanje kompetenc. Poleg tega bodo prenovili učne programe ter posneli vse tehnološke procese dela na železnici in predstavili delovna mesta. Med drugim pa je eden od ključnih gradnikov projekta tudi interna akademija za vodilne kadre, v kateri bodo izobrazili vodilne v ključnih menedžerskih veščinah, ki bodo prepletene s specifiko železničarskega poklica.

Intenzivno delo pri razvijanju izobraževanja na Slovenskih železnicah je v izjemno kratkem času omogočilo, da se je Izobraževalni center SŽ občutno posodobil in postal primerljiv z najboljšimi evropskimi centri v železniškem sektorju.

Polna predavalnica v Izobraževalnem centru SŽ pred epidemijo.