Slovenske železnice si prizadevajo med krizo povezano s koronavirusom kolikor je mogoče neovirano opravljati železniške prevoze v tovornem prometu ter ob tem zaposlenim zagotavljati varne delovne pogoje. 24. februarja je bila ustanovljena posebna delovna skupina in po navodilih državnih organov s so bile sprejete dodatne usmeritve za delo s katerimi si podjetja v Skupini prizadevajo zagotavljati zdravje zaposlenih ter zagotavljati temelje za njihovo delovanja v krizi in po njej.

Tako kot druga podjetja v skupini SŽ je tudi podjetje SŽ-Tovorni promet prenehalo opravljati vse dejavnosti, ki niso nujne v trenutnih razmerah, ter optimiziralo opravljanje tovornega prometa pod posebnimi pogoji.

Strogi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa

Da bi v SŽ-Tovorni promet kolikor je mogoče omejili širjenje virusa so dejavnosti in s tem povezano navzočnost zaposlenih na delovnih mestih omejili le na tiste procese, ki so najbolj nujni za varno in učinkovito odvijanje železniškega transporta ter opravljanje storitev, ki so z njim povezane. V podjetju so uvedli začasno čakanje na delo ter po potrebi tudi možnost vpoklica. Za nekatere zaposlene, katerih delo je v trenutnih razmerah prav tako nujno, in je bilo to mogoče urediti, pa so odredili delo od doma.

V SŽ-Tovornem prometu je v odvisnosti od dneva in od obsega naročenih storitev v povezavi s potrebami kupcev dnevno na čakanju med 37 – 42 % zaposlenih. Del zaposlenih je na delovnem mestu (do 55%), manjši del do dveh odstotkov pa jih dela od doma.

Optimiziranje dela v spremenjenih razmerah

Podjetja SŽ-Tovorni promet, SŽ- VIT in SŽ-Infrastruktura so opravili niz optimizacij in prilagoditev spremenjenim potrebam pri tehnoloških procesih. Spremenili so koledarje voženj vlakov, zmanjšali zasedbe premikalnih in vlakospremnih skupin, spremenili pogoje za opravljanje prevozov na stranskih progah, prevoz posamičnih vagonskih pošiljk omejili le specifične potrebe kupcev in le za večje število vagonov ipd. SŽ-Tovorni promet se s poslovnimi partnerji redno dogovarja za optimalno organizacijo. Več podjetjem je priskočilo na pomoč tudi z izrednimi storitvami  in organizirali dodatne prevoze na različnih relacijah, kljub izrednim razmeram v tujini  in s tem zagotovili nemoteno poslovanje podjetij.

Skrb za potrebe slovenskega lokalnega gospodarstva

Na stranskih progah – Maribor Tezno – Prevalje, Maribor Tezno – Murska Sobota, Celje Čret – Velenje, Celje Čret – Rogatec, Ljubljana Zalog – Novo mesto/Kočevje, Ljubljana Zalog – Ilirska Bistrica, Ljubljana Zalog – Kranj/Kamnik – se tovorni promet z vlaki, ki bi bili drugače predvideni v voznem redu, sicer ne odvija. Izjemoma pa vlaki vozijo za oskrbo lokalnega gospodarstva, ko se nabere zadostna količina tovora za racionalno vožnjo vlakov. V dogovoru z upravljavcem JŽI, SŽ-Infrastrukturo in SŽ-VIT, se v teh primerih zasedejo železniške postaje in opravijo prevozi. S tem SŽ-Tovorni promet neposredno omogoča dostavo in odvoz tovora slovenskim podjetjem in podpira lokalno gospodarstvo.

Promet po glavnih progah

Trenutne situacija v Sloveniji, gospodarstvu in transportnem trgu močno vpliva na obseg prevozov in poslovanje SŽ-TP. Povpraševanje se zmanjšuje, transportni tokovi so se v nekaterih  primerih prekinili, drugje zmanjšali, podjetja v Sloveniji in regiji so začasno prekinila svoje dejavnosti, na vse vplivajo tudi ukrepi vlad posameznih držav za zajezitev širjenja korona virusa.

Tovorni promet na glavnih progah se trenutno odvija v cca 80 odstotkih (odvisno od dneva) . SŽ-Tovorni promet zagotavlja neovirane prevoze tovora poslovnim partnerjem ter si prizadeva v spremenjenih razmerah ponujati neokrnjeno visoko kakovost storitev.

Tovorni vlaki neovirano vozijo tudi v tujino, na mejnih prehodih delo poteka večino brez težav, seveda v trenutno nekoliko zmanjšanem obsegu.  

Zmanjšanje količine prepeljanega tovora

Obseg prevozov se po razglasitvi izrednih razmer iz tedna v teden zmanjšuje. Še v obdobju 1.-13.3.2020 je bila povprečna količina prepeljanega blaga 55,2 tisoč ton, v drugi polovici meseca pa se je to povprečje zmanjšalo na 50,5 tisoč ton – zmanjšanje za 8,4 %.

Situacija se dodatno slabšala v mesecu aprilu. Povprečni dnevni obseg prevozov do 16.4. znaša 44,3 tisoč ton, kar je zmanjšanje za 15,8 % glede na marec 2020 oz.  kar za 22,9 % glede na februar 2020.

Tovor s cest na železnice

SŽ-Tovorni promet je v preteklih tednih med drugim veliko pozornosti namenil preusmeritvi tovora s cest na železnico, kjer je organizacija zaradi razdrobljenosti pošiljk in več destinacij bolj zahtevna. Večji porast se kaže v blagovnih skupinah stekleni izdelki, prehrambena industrija, papir, gradbeni material, kosovno blago s prehrambenimi izdelki, kmetijski proizvodi…..

Kako je poskrbljeno za varnost zaposlenih?

Zdravje zaposlenih je izjemno pomembno zato so v SŽ-Tovornem prometu veliko pozornosti namenili zaščiti zaposlenih in skrbi za njihovo zdravje.

Tako so:

  • V okviru Skupine SŽ zagotovili osebne zaščitne maske, razkužila, rokavice,  opremo za merjenje telesne temperature,
  • se dogovorili in vpeljali posebne postopke pri delovanju in komuniciranju s strankami in partnerji na terenu,
  • najeli mobilne sanitarije za kupce na KT Ljubljana za zagotavljanje ustrezne distance  med partnerji in zaposlenimi,
  • zagotovili zaposlenim vse potrebne informacije o virusu, simptomih, ravnanju v primeru suma na okužbo, skrbi za osebno higieno,
  • vsi sestanki so opravljeni virtualno, po spletu, ali telefonskih konferencah,
  • od začetka izbruha koronavirusa sproti spremljali morebitne okužbe zaposlenih.

***

O trenutnih razmerah in načrtih Tovornega prometa smo se pogovorili z direktorico mag. Melito Rozman Dacar

mag. Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ-Tovornega prometa

Kaj je ključni cilj SŽ-Tovornega prometa v teh razmerah?

V SŽ-TP poskušamo slediti potrebam slovenskih podjetij oziroma jim pomagati pri njihovem poslovanju s tem, da preusmerjajo tovor s cest na železnico. Pomembno je, da je tovor, če je le mogoče, kolikor je mogoče hitro na poti. Je pa prilagajanje velik izziv, napovedi kupcev se spreminjajo dnevno, prav tako način dela  posameznih partnerjev, s katerimi skupaj opravljamo storitve. To je tudi posledica uvedbe ukrepov za zaščito prebivalstva s strani posameznih držav, nekje postajajo ohlapnejši drugje vse strožji.

Kakšno je sodelovanje s poslovnimi partnerji?

Ustrezna in zadostna komunikacija in izmenjava informacij je v tem trenutku še toliko bolj pomembna. Redno smo v stiku z vsemi ključnimi kupci, strateškimi in poslovnimi partnerji, drugimi prevozniki ter seveda z drugimi družbami v skupini SŽ, s katerimi imamo razvite dobre odnose. Ključni namen je učinkovito koordinirati in zagotavljati prevoz tovora ter skupaj s partnerji zagotoviti prevoza po vsej transportni poti najhitreje in z najmanj dodatnimi stroški. Dejavni smo tudi v različnih združenjih, kjer predstavljamo trenutne razmere in predlagamo ukrepe za ublažitev posledic, ki jih bo povzročila kriza.

Kako v naslednjih dveh mesecih?

Velik izziv, zaenkrat jasnih napovedi s strani kupcev nimamo, kajti dokler ne prejmejo naročil težko pripravijo plane. Nekako se predvideva malo boljše stanje v kontejnerskem segmentu ter nespremenjena situacija (kjer ni bilo zabeleženo drastičnega padca prevozov) pri kmetijskih proizvodih. V določenih segmentih tovora pa je v naslednjih tednih pričakovati večji upad prevozov, saj določeni tuji poslovni partnerji načrtujejo zapirati svoje obrate, manjši bo obseg dela denimo v avtomobilski industriji, lesni industriji, železarnah.. To pomeni zmanjšano povpraševanje ne le pri prevozu vozil, temveč tudi pri prevozu drugih vrst blaga na primer surovinah kot so železo, jeklo in pločevina.

Kako bo podjetje ravnalo v naslednji mesecih?

Ukrepanje v SŽ-TP v primeru razraščanja epidemije v naslednjih dveh mesecih bo odvisno predvsem od tega, kako bo epidemija vplivala na naše kupce oziroma na zmanjšanja proizvodnje in povpraševanja na trgu. S tem bo neposredno povezano tudi to, koliko zaposlenih bo delalo v posameznih procesih in koliko jih bo napotenih na začasno čakanje na delo. Nadaljevali bomo s uresničevanjem sprejetih ukrepov, da bomo lahko zagotavljali varno delo naših sodelavcev, kot tudi z optimizacijo procesov, ki je nujna za poslovanje in konkurenčnost podjetja. Še zlasti se moramo dobro pripraviti na obvladovanje stroškov v primeru dodatnega zmanjšanja prihodkov.

Pri pandemiji pa moramo spremljati tudi, kako se bo ta širila v drugih državah in kakšni ukrepi bodo pri transportov v tujini. Vedeti namreč moramo, da SŽ-Tovorni promet 94 % prevozov opravi v mednarodnem prometu.

Zahvala direktorice SŽ-Tovornega prometa zaposlenim