Prenova železniške postaje Maribor je del obsežnega projekta nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–državna meja, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Pri projektu, ki ga vodi DRSI Ministrstva za infrastrukturo, za zdaj na mariborski postaji opravljajo sklepna prenovitvena dela.

Dela v peti fazi obsegajo:

  • Sanacijo obstoječega podhoda in stopnišč,
  • nadgradnjo tirov in tirnih naprav na tirih št. 1 in št. 2,
  • rekonstrukcijo perona št. 1,
  • delno rekonstrukcijo perona št. 2,
  • rekonstrukcijo podvoza pod Meljsko cesto,
  • prilagoditev voznega omrežja
  • prilagoditev signalnovarnosthih naprav.

Glavna dela v tej fazi – v peti fazi od skupaj sedmih – bodo končana do 20. marca. Nato bodo montirali še dvigala za dostop do peronov, tekoče stopnice na stopniščih, povezali nadstrešnice na peronu št. 1 s postajnim poslopjem ter opravili še druga obrtniška in zaključna dela. Vsa dela na postaji Maribor bodo končana predvidoma septembra 2020.

Iz skupine SŽ podjetji SŽ-ŽGP in SŽ-Infrastruktura

Nadgradnjo postaj Maribor-Tezno, Maribor ter odseka proge Maribor–Počehova, ki je vredna 55 milijonov evrov, izvajajo podjetja Pomgrad, Kolektor Koling, GH Holding, ter iz skupine SŽ podjetje SŽ-ŽGP. Podjetje SŽ-Infrastruktura pa kot upravljavec skrbi za varnost in urejenost prometa med obsežnimi gradbenimi deli.

Kakšna bo postaja po prenovi?

Mariborska postaja bo imela po nadgradnji tri perone. Višja bo pretočnost, saj bo na dan postajo lahko  prečkalo tudi dvajset vlakov več kot doslej. Obstoječi podhod in avlo pred njim bosta sanirana, vgrajena bodo nova dvigala in tekoče stopnice na obstoječa perona. Omogočen bo lažji dostop za gibalno ovirane osebe in parkirišče povezano s podhodom. V podhod pa bo mogoče vstopati z obeh strani postaje.